Chinese Series: Year 2022

ชื่อจีน: 
见面吧就现在
ชื่ออื่นๆ: 
เจอกันนะ เจ้าความรัก
แนวละคร: 
ความรัก
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
20
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
9 ก.ย. 2022 - 17 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
千金丫环
ชื่ออื่นๆ: 
Two Wishes / Lady or Servant
แนวละคร: 
ความรัก, ย้อนยุค, แก้แค้น
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
30
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
8 ก.ย. 2022 - 21 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
亲爱的生命
ชื่ออื่นๆ: 
ยอดคุณหมอ หัวใจเกินร้อย
แนวละคร: 
การแพทย์, ความรัก
ช่อง: 
CCTV, iQiyi
จำนวนตอน: 
36
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
7 ก.ย. 2022 - 22 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
她们的名字
ชื่ออื่นๆ: 
ชื่อของพวกเธอ
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
Zhejiang TV, Youku
จำนวนตอน: 
32
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
5 ก.ย. 2022 - 24 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
超时空罗曼史
ชื่ออื่นๆ: 
ชะตารักข้ามเวลา
แนวละคร: 
ความรัก, เทพนิยาย
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
30
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
5 ก.ย. 2022 - 17 ก.ย. 2022
ชื่อจีน: 
勇者无惧
ชื่ออื่นๆ: 
Brave Wu Ju
แนวละคร: 
สืบสวน, อาชญากรรม
ช่อง: 
Dragon TV, BRTV
จำนวนตอน: 
42
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
1 ก.ย. 2022 - 25 ก.ย. 2022

หน้า