Chinese Series: Year 2023

ชื่อจีน: 
温德瑞拉日记
ชื่ออื่นๆ: 
ไดอารี่ของเวนเดอเรลล่า
แนวละคร: 
ความรัก
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
13 ก.พ. 2023 - 9 มี.ค. 2023
ชื่อจีน: 
偶然互换的一天
ชื่ออื่นๆ: 
Ou Ran Hu Huan De Yi Tian
แนวละคร: 
ครอบครัว, ความรัก, ตลก, เทพนิยาย
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
21
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
11 ก.พ. 2023 - 20 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
立功·东北旧事
ชื่ออื่นๆ: 
Li Gong Dong Bei Jiu Shi
แนวละคร: 
ชีวิต, ตลก, ลึกลับ
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
12
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
10 ก.พ. 2023 - 20 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
听说你喜欢我
ชื่ออื่นๆ: 
Have a Crush on You, เสียงกระซิบบอกว่ารัก
แนวละคร: 
การแพทย์, ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
36
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
10 ก.พ. 2023 - 25 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
一见又倾心
ชื่ออื่นๆ: 
Yi Jian You Qing Xin
แนวละคร: 
ความรัก
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
22
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
10 ก.พ. 2023 - 15 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
显微镜下的大明之丝绢案
ชื่ออื่นๆ: 
Xian Wei Jing Xia De Da Ming Zhi Si Juan An
แนวละคร: 
ย้อนยุค, สืบสวน, เขย่าขวัญ
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
14
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
9 ก.พ. 2023 - 19 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
步步为陷
ชื่ออื่นๆ: 
เจ้าสาวสนองแค้น
แนวละคร: 
ความรัก, แก้แค้น
ช่อง: 
Youku
จำนวนตอน: 
30
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
8 ก.พ. 2023 - 21 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
你是我的新欢旧爱
ชื่ออื่นๆ: 
Ni Shi Wo De Xin Huan Jiu Ai
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
จำนวนตอน: 
12
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
8 ก.พ. 2023 - 19 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
亲爱的乘客你好!
ชื่ออื่นๆ: 
Qin Ai De Cheng Ke, Ni Hao
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
19
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
8 ก.พ. 2023 - 21 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
人设
ชื่ออื่นๆ: 
Ren She
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
iQiyi, Tencent
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
7 ก.พ. 2023

หน้า