Chinese Series: Year 2023

ชื่อจีน: 
女士的品格
ชื่ออื่นๆ: 
Nu Shi De Pin Ge
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
Hunan TV, Mango TV
จำนวนตอน: 
40
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
6 ก.พ. 2023 - 2 มี.ค. 2023
ชื่อจีน: 
我们的日子
ชื่ออื่นๆ: 
วันธรรมดาของเรา
แนวละคร: 
ครอบครัว, ชีวิต
ช่อง: 
CCTV, iQiyi
จำนวนตอน: 
38
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
6 ก.พ. 2023 - 25 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
长生怪谈簿
ชื่ออื่นๆ: 
Chang Sheng Guai Tan Bu
แนวละคร: 
ย้อนยุค, สืบสวน
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
5 ก.พ. 2023 - 19 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
浮世如尘
ชื่ออื่นๆ: 
Fu Shi Ru Chen
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก
จำนวนตอน: 
24
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
4 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
我的老板为何那样
ชื่ออื่นๆ: 
สะดุดรักมัดใจบอส
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
18
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
3 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
你是我的永恒星辰
ชื่ออื่นๆ: 
ดาวดวงนิรันดร์ของฉัน
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก
ช่อง: 
iQiyi, Youku
จำนวนตอน: 
22
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
3 ก.พ. 2023 - 23 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
你是我的独家意外
ชื่ออื่นๆ: 
You Are My Exclusive Surprise
แนวละคร: 
ความรัก, ชีวิต
ช่อง: 
Mango TV
จำนวนตอน: 
14
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
3 ก.พ. 2023 - 7 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
快把我夫人带走
ชื่ออื่นๆ: 
Kuai Ba Wo Fu Ren Dai Zou
แนวละคร: 
ความรัก, ย้อนยุค
ช่อง: 
Tencent
จำนวนตอน: 
40
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
2 ก.พ. 2023 - 11 ก.พ. 2023
ชื่อจีน: 
公子贵姓
ชื่ออื่นๆ: 
ชะตาร้าย ชะตารัก
แนวละคร: 
ความรัก, ตลก, ย้อนยุค
ช่อง: 
iQiyi
จำนวนตอน: 
20
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
31 ม.ค. 2023
ชื่อจีน: 
心理探险家
ชื่ออื่นๆ: 
Xin Li Tan Xian Jia
แนวละคร: 
ชีวิต, ลึกลับ
จำนวนตอน: 
12
ช่วงเวลาออกอากาศ: 
31 ม.ค. 2023 - 8 ก.พ. 2023

หน้า